Veel gestelde vragen

Wat kan The Cyclist voor mijn organisatie betekenen?

The Cyclist is deskundig in het snel maken van analyses en het taxeren van wat wel en niet zal werken in uw situatie. Doordat een perspectief wordt geschetst van de gewenste situatie kun je bepalen wat het je waard is om dat te bereiken. En vervolgens prioriteiten te stellen en aan de verbetering te werken. Met The Cyclist wordt stapsgewijs en stelstelmatig naar die verbeteringen toegewerkt en krijg je ondersteuning bij het realiseren van die verbeteringen.

Hoe houd ik zicht op wat het me kost en oplevert?

Als je een verbeteringstraject met The Cyclist aangaat, worden afspraken over planning, kosten en voortgangsrapportage vastgelegd in een projectplan. Vervolgens ontvang je tweewekelijks een voortgangsrapportage waarin je in 2 A4’tjes een overzicht krijgt van de uren, kosten, kansen, moeilijkheden en planning van het project. Zo houd je als opdrachtgever grip op het verbeterproces.